Prepiši črtno kodo na izdelku in pridobi koristne informacije o njegovi sestavi.

Prodajni avtomati na fakultetah in v zdravstvenih ter socialnovarstvenih ustanovah so velikokrat edina možnost za hiter prigrizek ali malico za študente, paciente, obiskovalce in tudi zaposlene.

Rezultati raziskave so pokazali, da so prodajni avtomati v več kot treh četrtinah napolnjeni s pijačami s sladkorjem in sladkimi prigrizki, medtem ko se bolj zdrave izbire pojavljajo v zelo majhnem deležu. Ko smo o ponudbi povprašali kupce, so rezultati ankete pokazali, da si potrošniki želijo sprememb, prav tako se je potrdilo dejstvo, da so potrošniki kupovali bolj zdrave izbire, če so bile na voljo.

Seveda pa je za doseganje sprememb in spreminjanje ter izboljšanje prehranskega okolja potrebno sodelovanje z različnimi deležniki, prav tako informiranje splošne in ciljne javnosti o pomenu zdrave, uravnotežene in trajnostne izbire. Zavzemamo se, da bi čim več odločevalcev na fakultetah in v socialnovarstvenih ustanovah poznalo ter v svojih razpisih upoštevalo pripravljena Priporočila za polnjenje prodajnih avtomatov.

Program Moja izbira = Veš, kaj ješ izbira 2. 0 si z aktivnostmi prizadeva povečati ponudbo in dostopnost prehransko ustreznejših in trajnostnih živil, pomembnih za ohranjanje zdravja družbe in okolja. Stremimo tudi k povečanju deleža ozaveščene ciljne populacije (študentov, splošne javnosti), ki se prehranjuje zdravo, uravnoteženo in trajnostno.

Prostora za izboljšave je veliko, kar potrjuje tudi popis 20 avtomatov na Univerzi v Ljubljani, 5 avtomatov na Univerzi v Mariboru in 5 avtomatov na Univerzi na Primorskem.

V pregledanih prodajnih avtomatih so:

  • več kot polovico ponudbe predstavljale pijače (54 odstotkov); kar 49 odstotkov vseh pijač so predstavljale sladke pijače, kot so kole, ledeni čaji ipd.
  • sledile so slaščice s petino ponudbe (20 odstotkov),
  • kruh in pecivo (10 odstotkov),
  • nekoliko manj je bilo prigrizkov (7 odstotkov),
  • najmanj (po 2 odstotka) pa žit in žitnih izdelkov, pripravljene hrane, mlečnih izdelkov ter sadja in zelenjave.

 Preberite tudi: Študent, veš, kaj ješ?! - nasveti za čim bolj zdravo prehrano

Preberite več >

ves kaj jes moja izbira partnerji