Prepiši črtno kodo na izdelku in pridobi koristne informacije o njegovi sestavi.

 

Pravno obvestilo, pogoji uporabe naše spletne strani.

© Zveza potrošnikov Slovenije, vse pravice pridržane

Vse vsebine, ki so objavljene na spletni strani www.veskajjes.si (www.veškajješ.si) ali kateri koli njenih podstrani ter na kateremkoli nosilcu vsebin (npr. aplikacija VešKajJeš), so neodvisno od prenosne poti, prek katere uporabnik dostopa do vsebin, in neodvisno od platforme, na kateri je vsebina, zaščitene in se smejo uporabljati zgolj v obsegu in na način, kot ju določa Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) in v skladu s Pravnim obvestilom - pogoji uporabe vsebin, kot so opredeljeni v nadaljevanju. Imetnik vseh navedenih avtorskih pravic je Zveza potrošnikov Slovenije – društvo, Frankopanska 5, 1000 Ljubljana.

Pogoji uporabe vsebin
Kakršnokoli reproduciranje, distribuiranje, dajanje na voljo javnosti, dajanje v najem, predelovanje ali povzemanje vsebine spletne strani www.veskajjes.si (www.veškajješ.si) in vseh njenih podstrani je dovoljeno le z izrecnim dovoljenjem Zveze potrošnikov Slovenije.

Prav tako ni dovoljeno reproduciranje, distribuiranje, dajanje na voljo javnosti, dajanje v najem, predelovanje ali kakršnakoli druga uporaba znaka ali imena Zveze potrošnikov Slovenije brez izrecnega dovoljenja Zveze potrošnikov Slovenije.

Kakršnakoli in vsaka uporaba navedb, vsebin, dela vsebin v komercialne namene je v celoti prepovedana! Izjema pri tem so Sporočila za javnost v obsegu, kot so bila pripravljena in posredovana medijem.

Za pridobitev soglasja ali seznanitev s pogoji uporabe nam pišite na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Uporaba spletne strani www.veskajjes.si (www.veškajješ.si) v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, organizacija ali podjetje, ki uporablja spletno stran www.veskajjes.si (www.veškajješ.si) na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovorna.

Varstvo osebnih podatkov:
Zveza potrošnikov Slovenije varuje osebne podatke uporabnikov njenih spletnih strani in jih uporablja skladno z obstoječo zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Zbranih podatkov brez izrecnega dovoljenja uporabnika Zveza potrošnikov Slovenije ne bo posredovala tretjim osebam.

Izjava o garanciji za podatke, objavljene na spletne strani:
Zveza potrošnikov Slovenije ne daje nikakršnih jamstev glede tolmačenja objavljenih podatkov in vsebin na spletnih straneh s strani tretjih oseb in ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, do katerih lahko pride pri pripravi podatkov in vsebin za spletno stran.

To pravno obvestilo lahko Zveza potrošnikov Slovenije kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih spremljate na spletni strani www.veskajjes.si (www.veškajješ.si) . Z uporabo teh strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in se z njimi strinjate.

My friend has some troubles with his law studying. But, he has found a way to solve it by using this law essay writing service to do his assignments without any problem. As I know, this resource provides top-notch content and has a lot of recommendations.