Prepiši črtno kodo na izdelku in pridobi koristne informacije o njegovi sestavi.

Rezultati raziskav kažejo, da prebivalci Slovenije prepogosto uživajo energijsko bogata in hranilno revna živila. Okolje, ki spodbuja uživanje energijsko goste hrane z večjo vsebnostjo maščob, sladkorja in soli predstavlja enega izmed glavnih vzrokov za prekomerno telesno maso, debelost in druge kronično nenalezljive bolezni. Primer takšnega okolja so tudi prodajni avtomati, v katerih še vedno prepogosto prevladujejo prehranski izdelki, ki naj bi jih uživali le občasno.

V okviru programa »Moja izbira = Veš, kaj ješ izbira!« se zato zavzemamo za informiranje slovenske populacije o pomenu zdrave in uravnotežene prehrane ter povečanje ponudbe in dostopnosti prehransko ustreznejših prehranskih izbir v prodajnih avtomatih s hrano in pijačo, predvsem na fakultetah, zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah. Tovrstne ustanove naj bi namreč predstavljale zgled na področju ohranjanja javnega zdravja. Prve korake smo zastavili že pred leti in zato lahko danes, tudi zaradi sodelovanja s ponudniki prodajnih avtomatov, že opazimo prve rezultate. Predvsem pa je to postala tema, o kateri se sploh pogovarjamo.

S ciljem povečati ponudbo in dostopnost prehransko ustreznejših izbir na prodajnih avtomatih je bila izvedena postavitev pilotnih prodajnih avtomatov z bolj zdravo ponudbo v izbranih zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah: UKC Maribor, ZD Adolfa Drolca Maribor, Dom Danice Vogrinec, Fakulteta za strojništvo UL, Medicinska fakulteta UL, Teološka fakulteta UL.

Pri namestitvi pilotnih prodajnih avtomatov v izbranih zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah so sodelovali s podjetjem Delikomat, na fakultetah pa s podjetjem Avtomatic Servis. Rezultati, ki bodo predstavljeni na dogodku, potrjujejo, da se prodaja bolj zdravih izdelkov lahko poveča.

Strokovni dogodek z naslovom »Veš, kaj ješ: Smo že pripravljeni na bolj zdrave izbire v prodajnih avtomatih?!«, ki bo potekal v sredo, 19. oktobra 2022, od 10:00 do 11:30 ure, na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, pripravljamo z namenom, da vam predstavimo prizadevanja vseh deležnikov in rezultate uvedbe pilotnih avtomatov na posameznih fakultetah in zdravstvenih ustanovah.

V okviru dogodka bomo organizirali tudi okroglo mizo v središču katere bo povezovanje vseh deležnikov – od stroke, ponudnikov prodajnih avtomatov, do uporabnikov. Udeleženci okrogle mize bodo razpravljali o različnih pogledih, ki jih imajo na spremembo ponudbe v prodajnih avtomatih ter izzivih, ki jih vidijo pri uvajanju tovrstnih sprememb.

Dogodek je namenjen predstavnikom strokovne javnosti, študentom, medijem, kakor tudi vsem ostalim, ki jih zanima tematika zdrave in uravnotežene prehrane. Spremljate ga lahko tudi prek spleta, prek aplikacije Microsoft Teams.

Dogodek je del aktivnosti v okviru izvajanja Nacionalnega programa na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje 2015 – 2025, Ministrstva za zdravje RS.