Prepiši črtno kodo na izdelku in pridobi koristne informacije o njegovi sestavi.

Alkohol pije več kot dve milijardi ljudi po vsem svetu, največjo porabo alkohola na prebivalca pa ima Evropska regija. Leta 2016 je zaradi rabe alkohola umrlo približno 3 milijone ljudi po vsem svetu, kar predstavlja 5,3 odstotke vseh smrti. Tudi v Sloveniji pitje alkohola predstavlja resen javnozdravstveni problem, tako med mladostniki kot odraslimi. Registrirana poraba čistega alkohola na prebivalca v Sloveniji je nad povprečjem EU, prav tako pa je nad povprečjem umrljivost zaradi alkohola.

Analiza vedenja uporabnikov mobilne aplikacije VešKajJeš (VKJ) je pokazala, da so alkoholne pijače eden najbolj iskanih izdelkov, saj je kar 36 odstotkov uporabnikov iskalo več informacij o tovrstnih izdelkih. Prav to je bil povod za nadgradnjo aplikacije VešKajJeš v okviru programa Veš, kaj piješ, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje.

Aplikacija ponuja podatke o ocenjeni energijski vrednosti alkoholnih pijač, alkoholni stopnji ter ozavešča o tveganjih, povezanih s pitjem alkoholnih pijač. Z namenom spremljanja vpliva nadgradnje aplikacije na znanje in ozaveščenost uporabnikov je bila izvedena raziskava, katere rezultati kažejo, da so mobilne aplikacije lahko učinkovito orodje pri širjenju zdravstvenih sporočil in opozoril za izboljšanje znanja in ozaveščenosti potrošnikov o škodljivih učinkih alkohola.

Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom določa, da označevanje sestavin in označba hranilne vrednosti nista obvezna za pijače z več kot 1,2 volumskega deleža alkohola, kar pomeni, da potrošniki nimajo dostopa do podrobnih informacij o sestavi alkoholnih pijač, vključno z njihovo energijsko vrednostjo.

Nasprotno pa si teh podatkov potrošniki želijo, jih iščejo in potrebujejo, kar dokazuje tudi pogostost skeniranja črtnih kod alkoholnih pijač s strani uporabnikov aplikacije VešKajJeš.

poudarek

Za uspešnejše zmanjšanje škode zaradi rabe alkohola je potrebno oblikovati celovito alkoholno politiko, ki bi vključevala preverjene in učinkovite ukrepe na različnih področjih delovanja. »Označevanje alkoholnih pijač bi moralo biti sestavni del celovite strategije javnega zdravja za zmanjšanje bremena zaradi alkohola. Uvedba zdravstvenih opozoril na embalaži alkoholnih pijač bi lahko predstavljala pomemben prvi korak pri ozaveščanju, ki bi lahko imel dolgoročen vpliv na družbeno razumevanje škode zaradi rabe alkohola (WHO, 2017),« je ob tem izpostavila dr. Sandra Radoš Krnel, dr. med. z Nacionalnega Inštituta za javno zdravje.

Z dokazi podprta opozorilna sporočila glede tveganj v povezavi s pitjem alkoholnih pijač so obetavna in dobro ciljno usmerjena strategija za povečanje ozaveščenosti potrošnikov o tveganjih za zdravje.

poudarek

Potrošniki za informirano odločitev potrebujejo jasne in celovite informacije. »V aplikaciji se uporabniku ob skeniranju črtne kode pijače, ki vsebuje alkohol, prikažejo podatki o vsebnosti alkohola, ocenjena energijska vrednost, zdravstvena sporočila o tveganjih, povezanih s pitjem alkoholnih pijač ter povezava do presejalnega orodja za samooceno tveganega pitja alkoholnih pijač,« je nadgradnjo predstavila Jasmina Bevc iz Zveze potrošnikov Slovenije.

Sodelujoči partnerji projekta Veš, kaj piješ so želeli ugotoviti, ali je nadgradnja aplikacije VešKajJeš s prikazom podatkov o energijski vrednosti in opozorili, vplivala na ozaveščenost potrošnikov o tveganjih, povezanih s pitjem alkoholnih pijač.To so preverili z anketnim vprašalnikom zastavljenim pred nadgradnjo (december 2019) in dobri dve leti po nadgradnji (marec 2022).

Preko vprašalnika so se uporabniki aplikacije VešKajJeš opredelili do 12-ih trditev, povezanih s pitjem alkohola in zdravstvenih posledicah pitja alkoholnih pijač. Primerjava odgovorov 1082 anketirancev pred in 702 anketirancev po nadgradnji aplikacije potrjuje, da je bila nadgradnja korak v pravo smer.

poudarek

Doc. dr. Anita Kušar iz Instituta za Nutricionistko: »Raziskava je nakazala na pomembne razlike v odgovorih uporabnikov pred in po nadgradnji mobilne aplikacije VKJ. Pomembno se je povečal delež uporabnikov, ki se zaveda, da varna stopnja uživanja alkohola ne obstaja. Kar pri osmih od dvanajstih tveganj, izpostavljenih v aplikaciji v povezavi s pitjem alkohola, se je pomembno izboljšalo njihovo prepoznavanje s strani uporabnikov. Kar je potrebno posebej izpostaviti je, da je bilo izboljšanje še posebej opazno pri tistih, ki pogosteje uživajo alkohol. Izboljšanje znanja in ozaveščenosti o škodljivosti alkohola med uporabniki aplikacije VKJ torej nakazuje na to, da so mobilne aplikacije orodje s pomočjo katerega je mogoče izvajati ozaveščanje ter dvigniti raven znanja o tveganjih, povezanih s pitjem alkohola.«

Več o programu in vsebinah, pripravljenih v okviru programa, najdete na:
https://www.nutris.org/veskajpijes
https://veskajjes.si/

Če še nimate aplikacije VešKajJeš, si jo lahko brezplačno prenesete: Google Play ali App Store.