Prepiši črtno kodo na izdelku in pridobi koristne informacije o njegovi sestavi.

Prodajni avtomati predstavljajo še neizkoriščen potencial za spreminjanje prehranskih navad prebivalcev k bolj zdravim izbiram.

V sklopu raziskave Univerze v Mariboru, Fakultete za zdravstvene vede in Zveze potrošnikov Slovenije so bili popisani prodajni avtomati v 188 zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah ter izbranih fakultetah v vseh statistični regijah v Sloveniji in 5625 izdelkov.

Te raziskave so pokazale, da ponudba v prodajnih avtomatih ne zagotavlja dovolj zdravih izbir. V prodajnih avtomatih, celo v zdravstvenih domovih in bolnišnicah, ki naj bi predstavljale zgled na področju ohranjanja javnega zdravja, prevladujejo prigrizki in pijače z nizko hranilno vrednostjo ter visoko vsebnostjo kalorij, maščob, soli in sladkorja.

V okviru programa Moja izbira = Veš, kaj ješ izbira, ki sledi Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025, smo zato partnerji pripravili Priporočila za polnjenje prodajnih avtomatov.

S spremembo ponudbe v avtomatih bi spodbudili povečanje ponudbe prehransko ustreznejših živilskih izdelkov (preoblikovanje, prilagoditev velikosti pakiranja).

Priporočila sledijo strateškim ciljem Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025:

  • povečati delež prebivalcev, ki vsakodnevno zajtrkujejo,
  • zmanjšati vnos sladkorjev, soli in nasičenih maščobnih kislin,
  • z intervencijami posredno zmanjšati delež prebivalcev s čezmerno telesno maso,
  • prispevati k izboljšanju prehranskih navad ter vzdržnosti zdravstvenega sistema.

Naložite si dokument s priporočili (PDF) >